Amazon Deals

Tuesday, November 15, 2011

MARS KOMANDO

MARS KOMANDO

Komando Panji Buana
Abdi Nusa dan Bangsa
Berpedoman Satya Dharma
Tribhuana Candraca
Pengawal tujuan kita
membela keadilan
Siap siaga waspada
Majulah maju

Bersumpah kesatuan kita
Baret Merah berjuang
ksatria dan perwira
Cita rasa dan karsa
Majulah maju serentak
Bhayangkari negara
Prajurit Para Komando
Indonesia

No comments:

Post a Comment