Friday, May 25, 2012

Pembagian Zaman di Nusantara

A. Pembagian Jaman 

Jaman dari awal adanya bumi hingga jaman akhir (kiamat) dibagi atas 3 jaman besar (trikali), setiap jaman besar dibagi atas 7 jaman sedang (saptokala) dan setiap jam sedang dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala).

I. Kali Swara (jaman penuh suara alam)
II. Kali Yoga (jaman pertengahan)
III.Kali Sangara (jaman akhir)

Berikut adalah uraiannya ;
I.Kali Swara (jaman penuh suara alam),
dibagi atas 7 jaman sedang (saptokala),yaitu:

1. Kala Kukila (burung) dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala), yaitu:
1.1   Mangsa Kala Pakreti (mengerti)
1.2   Mangsa Kala Pramana (waspada)
1.3   Mangsa Kala Pramawa (terang)

2. Kala Budha (mulai munculnya kerajaan) dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala), yaitu:
2.1 Mangsa Kala Murti (kekuasaan)
2.2 Mangsa Kala Samsreti (peraturan)
2.3 Mangsa Kala Mataya (manunggal dg Sang Pencipta)

3. Kala Brawa (berani/menyala) dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala), yaitu:
3.1 Mangsa Kala Wedha (pengetahuan)
  3.2 Mangsa Kala Arcana (tempat sembah hyang)
3.3 Mangsa Kala Wiruca (meninggal)

4. Kala Tirta (air bah) dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala), yaitu:
4.1 Mangsa Kala Raksaka (kepentingan)
4.2 Mangsa Kala Walkali (tamak)
4.3 Mangsa Kala Rancana (percobaan)

5. Kala Rwabawa (keajaiban) dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala), yaitu:
5.1 Mangsa Kala Sancaya (pergaulan)
  5.2 Mangsa Kala Byatara (kekuasaan)
  5.3 Mangsa Kala Swanida (pangkat)

6. Kala Rwabawa (ramai) dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala), yaitu:
  6.1 Mangsa Kala Wibawa (pengaruh)
  6.2 Mangsa Kala Prabawa (kekuatan)
  6.3 Mangsa Kala Manubawa (sarasehan/pertemuan)

7. Kala Purwa (permulaan) dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala), yaitu:
7.1 Mangsa Kala Jati (sejati)
  7.2 Mangsa Kala Wakya (penurut)
  7.3 Mangsa Kala Mayana (tempat para maya/hyang)

II.Kali Yoga (jaman pertengahan)
dibagi atas 7 jaman sedang (saptokala), yaitu:

1. Kala Brata (bertapa) dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala), yaitu:
1.4   Mangsa Kala Yudha (perang)
1.5   Mangsa Kala Wahya (saat/waktu)
1.6   Mangsa Kala Wahana (kendaraan)

2. Kala Dwara (pintu) dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala), yaitu:
2.1 Mangsa Kala Sambada (sesuai/sepadan)
2.2 Mangsa Kala Sambawa (ajaib)
2.3 Mangsa Kala Sangkara (nafsu amarah)

3. Kala Dwapara (para dewa) dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala), yaitu:
3.1 Mangsa Kala Mangkara (ragu-ragu)
  3.2 Mangsa Kala Caruka (perebutan)
  3.3 Mangsa Kala Mangandra (perselisihan)

4. Kala Praniti (teliti) dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala), yaitu:
4.1 Mangsa Kala Paringga (pemberian/kesayangan)
  4.2 Mangsa Kala Daraka (sabar)
  4.3 Mangsa Kala Wiyaka (pandai)

5. Kala Teteka (pendatang) dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala), yaitu:
5.1 Mangsa Kala Sayaga (bersiap-siap)
  5.2 Mangsa Kala Prawasa (memaksa)
  5.3 Mangsa Kala Bandawala (perang)

6. Kala Wisesa (sangat berkuasa) dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala), yaitu:
6.1 Mangsa Kala Mapurusa (sentosa)
  6.2 Mangsa Kala Nisditya (punahnya raksasa)
  6.3 Mangsa Kala Kindaka (bencana)

7. Kala Wisaya (fitnah) dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala), yaitu:
    7.1 Mangsa Kala Paeka (fitnah)
    7.2 Mangsa Kala Ambondan (pemberontakan)
    7.3 Mangsa Kala Aningkal (menendang)

III.Kali Sangara (jaman akhir)
dibagi atas 7 jaman sedang (saptokala), yaitu:

1. Kala Jangga, dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala), yaitu:
1.7   Mangsa Kala Jahaya(keluhuran)
1.8   Mangsa Kala Warida(kerahasiaan)
1.9   Mangsa Kala Kawati(mempersatukan)
2. Kala Sakti, dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala), yaitu:
2.1 Mangsa Kala Girinata (Sywa)
2.2 Mangsa Kala Wisudda (pengangkatan)
2.3 Mangsa Kala Kridawa (kemampuan/perselisihan)
3. Kala Jaya, dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala), yaitu:
    3.1 Mangsa Kala Srenggya (angkuh)
    3.2 Mangsa Kala Rerewa (gangguan)
    3.3 Mangsa Kala Nisata (tidak sopan)
4. Kala Bendu (hukuman/musibah) dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala), yaitu:
    4.1 Mangsa Kala Artati (uang/materi)
    4.2 Mangsa Kala Nistana (tempat nista)
    4.3 Mangsa Kala Justya (kejahatan)
5. Kala Suba (pujian) dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala), yaitu:
    5.1 Mangsa Kala Wibawa (berwibawa/berpengaruh)
    5.2 Mangsa Kala Saeka (bersatu)
    5.3 Mangsa Kala Sentosa (sentosa)
6. Kala Sumbaga (terkenal) dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala), yaitu:
    6.1 Mangsa Kala Andana (memberi)
    6.2 Mangsa Kala Karena (kesenangan)
    6.3 Mangsa Kala Sriyana (tempat yang indah)
7. Kala Surata (menjelang jaman akhir) dibagi atas 3 jaman kecil (mangsa kala), yaitu:
    7.1 Mangsa Kala Daramana (luas)
    7.2 Mangsa Kala Watara (sederhana)
    7.3 Mangsa Kala Isaka (pegangan)

B. Silsilah kerajaan

Berikut adalah kerajaan-kerajaan besar yang berdiri sejak  zaman kali swara, kali yoga dan kali sangara.

I. Kali Swara (jaman penuh suara alam), 
1.Kala Kukila
1.1 Keling
1.2 Purwadumadi
1.3 Purwacarita
1.4 Magadha
1.5 Gilingwesi
1.6 Sadha Keling
2.Kala Budha
2.1 Gilingwesi
2.2 Medang Agung
2.3 Medang Prawa
2.4 Medang Gili
2.5 Medang Gana
2.6 Medang Pura
2.7 Medang Gora
2.8 Medang Sewanda
3.Kala Brawa
   3.1 Medang Sewanda
   3.2 Medang kamulyan
   3.3 Medang Gili
4.Kala Tirta
   4.1 Purwa Carita
   4.2 Gilingwesi
   4.3 Medang Gele
5.Kala Rwabara
   5.1 Gilingwesi
   5.2 Medang Kamulyan
   5.3 Purwa Carita
   5.4 Wirata
   5.5 Gilingwesi
6.Kala Rwabawa
   6.1 Gilingwesi
   6.2 Purwacarita
   6.3 Wirata Anyar
7.Kala Purwa
   7.1 Wirata Kulon (Matsyapati)
   7.2 Hastina Pura

II. Kali Yoga (jaman pertengahan) 
1.Kala Brata
1.1.Hastina Pura
2.Kala Dwara
2.1 Hastina Pura
2.2 Malawapati
2.3 Dahana Pura
2.4 Mulwapati
2.5 Kertanegara
3.Kala Dwapara
   3.1 Pengging
   3.2 Galuh
   3.3 Prambanan
   3.4 Medang Nimrata
   3.5 Grejitawati
4.Kala Praniti
   4.1 Purwacarita
   4.2 Mojopura
   4.3 Pengging
   4.4 Kanyuruhan
   4.5 Kuripan
   4.6 Kedhiri
   4.7 Jenggala
   4.8 Singasari
5.Kala Teteka
   5.1 Kedhiri
   5.2 Galuh
   5.3 Magada
   5.4 Pengging
6.Kala Wisesa
   6.1 Pengging
   6.2 Kedhiri
   6.3 Mojopoit (Majapahit)
7.Kala Wisaya
   7.1 Mojopoit
   7.2 Demak
   7.3 Giri

III. Kali Sangara (jaman akhir) 
1.Kala Jangga
1.1 Pajang
1.2 Mataram
2.Kala Sakti
2.1 Mataram
2.2 Kartasura
3.Kala Jaya
3.1 Kartasura
3.2 Surakarta
3.3 Ngayogyakarta
4.Kala Bendu
4.1 Surakarta
4.2 Ngayogyakarta
4.3 Indonesia (republik)
5.Kala Suba (pujian)
5.1 Mangsa Kala Wibawa (berwibawa/berpengaruh)
5.2 Mangsa Kala Saeka (bersatu)
5.3 Mangsa Kala Sentosa (sentosa)
6.Kala Sumbaga (terkenal)
6.1 Mangsa Kala Andana (memberi)
6.2 Mangsa Kala Karena (kesenangan)
6.3 Mangsa Kala Sriyana (tempat yang indah)
7.Kala Surata (menjelang jaman akhir)
7.1 Mangsa Kala Daramana (luas)
7.2 Mangsa Kala Watara (sederhana)
7.3 Mangsa Kala Isaka (pegangan)

SOURCE: http://www.facebook.com/groups/atlantisindonesia/doc/325105430872710/

No comments:

Post a Comment